STUDIO WTB
ENGINEERING en MACHINES VOOR REINIGING

HOME

     

 

CONTACT

Een roeier bezig met afmeren van een schip aan de kade in de haven. Vuistdikke trossen.

File, CO2 uitstoot, uitlaatgassen. Wel het verkeer verminderen maar niet de mobiliteit. Met slimme oplossingen. Een veerboot die afmeert met draaiende motoren. De schroeven duwen de boot tegen de kade. Scheepsdiesel, in dit geval bio-diesel, wordt per tankwagen aagevoerd. permanent magnetisme voor toepassing in de industrie. Mogelijk ook voor veerboten.

een veerboot meert af, de pont mederwerker gooit een kabel om een bolder

English  

sitemap/
overige bladen ameren

 


afmeren

Velen zagen wel eens een schip aan dikke trossen afgemeerd, zonder zich te realiseren zich dat het afmeren aan trossen tijdrovend en gevaarlijk is. Bootlieden of roeiers doen dit werk. Trossen worden voor afmeren (of aanleggen) van oudsher gebruikt. Kades worden nog steeds met bolders ingericht.  Maar, onvermoeibaar vindt de mens toch uit? Dat klopt: ook installaties voor het automatisch afmeren. Een echte doorbraak is daarin nog niet bereikt. Een alternatief: vanwege de gevaren en door de korte beschikbare tijd wordt er soms niet meer vastgemaakt aan de kade. Veerboten doen dit, hun afmeren duurt steeds maar kort. De kapitein vaart dan het schip gecontroleerd tegen de kade en houdt stuwing op de schroeven. Een storing in de scheepsaandrijving is echter niet uit te sluiten. Dan kan het schip naar lager wal of ondiepte drijven. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van deze methode van los afmeren mede bepaald door de betrouwbaarheid van de motor en de besturing.

kielzog

Het schip ligt stil. Deze rust is echter bedrieglijk. Haar stuwende schroeven zijn zichtbaar door kielzog. Onder het schip circuleert het water en neemt daar materiaal van de bodem mee. Waar dit neerslaat vormt zich een drempel. Op de plekken waar dit materiaal meegenomen wordt ondermijnt het mogelijk kade- of walstructuren. Dit vraagt extra aandacht voor havenaanleg en onderhoud.

Kielzog maken, water verplaatsen: het kost energie. Stel, er is voor zo'n veerboot toch keuze uit afmeersystemen om eenvoudig, snel en veilig te werken. Afmeren zonder kielzog: de motoren kunnen uit of stationair. Besparingsindicatie: 908.000 liter diesel per jaar bij 1 schip. Fictie? Zeker niet, het schip van de berekening is een bestaande Nederlandse veerboot. Een veerboot vormt een deel van de verkeersinfrastructuur en lijkt een onmisbare economische factor. Echter, mobiliteit heeft een keerzijde: emissie, fijnstof, lawaai. Het transit verkeer kan hierdoor beter niet door wooncentra. Als dit lukt op deze plek dan lijkt de oplossing slechts half: De boot, die aan de rand van het centrum ligt, verstookt tijdens het los afmeren zeker net zoveel brandstof als haar transit verkeer.

Afmeren met draaiende motoren: slecht voor de leefbaarheid. Een kostenpost. Een goede drijfveer voor nieuwe ontwikkelingen.

concept

Over de nadelen van het los afmeren is nagedacht. Met als resultaat dat er een nieuw, duurzaam, veilig en nieuw concept valt toe te voegen.  Magnetisme heeft voor het koppelen van een stalen schip aan de kade aantrekkingskracht. Meer dan bijvoorbeeld een mechanische haak. Maar niet op basis van elektromagneten: deze vragen veel stroom, worden heet en bij een stroomstoring is het schip onverwacht los. Voor stand alone toepassing kan dat niet veilig genoeg bevonden worden. Bovendien, toepassing van elektromechanische onderdelen wordt al snel moeilijk in een explosiegevaarlijke omgeving, zoals bij een tankerschip. (vonken)

Permanent magneten. Ze worden voor het afmeren nog niet gebruikt, terwijl we er wel industriele hijsapparatuur van kennen. In de compacte hijsmagneten van de film zijn meerdere zeer sterke neodinium magneten verwerkt. De magneetpolen zijn ten opzichte van elkaar verplaatsbaar. Dit maakt aan/uit schakelen van de magnetische aantrekkingskracht mogelijk. Een enkele unit is dermate sterk dat deze een vasthoudkracht heeft tot 80 keer zijn eigen gewicht. Het permanent magnetisme is 20x sterker dan vacuumpanelen en sterker dan (nog) toepasbaar elektromagnetisme.

Klik hier voor een voorbeeld van een afmeersysteem

in de praktijk

Windkracht 12. Een extreem voorbeeld. De stormwind oefent een maximale dwarskracht op de boot uit. Het schip ligt met de boeg in de fuik of aan een tweede magnetische afmeerinrichting. De belangrijkste magneetinstallatie is halverwege stuurboord gepositioneerd. Deze ligt vrij in alle assen en volgt het getij en de kenterbewegingen van het schip. Voor dit schip van 130 meter lang en 21 meter hoog bieden 18 hefmagneten in theorie voldoende houdkracht. Het voorbeeld benadrukt slechts de veiligheid, in dergelijke weerscondities zijn speciale maatregelen reeds genomen. Als voorbeeld van een ontwerp van automatisch afmeren tekenden we op de volgende bladzijde een veerboot en een deel van een remmingwerk. Dit voorbeeld toont een groot schip. Het systeem is ook toepasbaar voor kleinere schepen, bijvoorbeeld rondvaartboten.

toekomst magnetisch afmeren

De ferry meert af bij de kade: passagiers zien hoe het schip zich naar het remmingwerk toedraait. De magneetbalk met de koppen steekt nog veilig binnen het remmingwerk. Het het schip komt in positie en de permanent magneten bewegen automatisch naar het schip toe.

Ze koppelen aan. De magneetkoppen zijn per stuk klein en volgen de contouren en oneffenheden van de romp. Het schip wordt nu actief tegen het remmingwerk aangetrokken. Toch blijft de verbinding elastisch door het verende hydraulische trekelement. De gehele procedure van afmeren verloopt automatisch.

De scheepsmotoren kunnen nu stationair. Bij permanent magnetisme er is geen energie nodig voor het in stand houden van het krachtveld - dit in tegenstelling tot elektromagnetisme. Het schip ligt hierdoor intrinsiek veilig afgemeerd en energievrij. Deze oplossing is duurzaam. Loskoppelen gaat eenvoudig: een aandrijving verstelt de polen van de magneten en het uitgaand magnetisch veld uit de koppen heft zichzelf op: de volgende afvaart kan beginnen.

samenvatting

# Afmeren zonder kielzog vermindert kade- en havenonderhoud
# Magnetisch afmeren vermindert het onderhoud aan het schip
# Permanent magneten zijn "bewezen technologie" voor hijsen
# Bij het afmeren is de toepassing van verplaatsbare magneten nieuw
# De magneten werken zonder stroom en zijn intrinsiek veilig
# Permanent magnetisme is geschikt voor explosieveilig afmeren
# Een magnetische koppeling lost veilig bij overbelasting:
   geen gevaarlijk zwiepende tros (zie ongevallen)
# Besparing op brandstof: bijvoorbeeld een bestaande veerdienst jaarlijks:
   908.000 liter brandstof (biodiesel)
   2.400.000 kg CO2 emissie

Studio WTB onderzocht dit concept. Zijn we daarbij pioniers? Het afmeren met elektro magneten is inmiddels op kleine schaal bij rondvaartboten en op prototypeschaal bij een bunkerboot toegepast. Maar dit zijn elektromagneten. De toepassing van permanent magnetisme voor het koppelen van een schip is echter uniek.

 
 


overig over magnetisch afmeren:

1# uitvoeringsvoorbeeld met tekeningen: klik hier

2# rondvaartboot met elektromagneten: klik hier

 
     
 


internetlinks:

magnetisme

ALTERNATIEF: AFMEREN MET ZUIGNAPPEN


|

 
  SITEMAP        
 


 

 
 

disclaimer
# De berekeningen die aan dit concept ten grondslag liggen zijn gebaseerd op een bestaande situatie en op verstrekte gegevens door een rederij. De getoonde afbeeldingen dienen ter illustratie van de uitleg van het concept. De afbeeldingen geven een willekeurig schip weer. Gelijkenis met enig model berust op toeval.
# De getoonde opstelling is ter illustratie van een toepassing van het koppelingsprincipe met permanent  magneten. Een andere opstelling, zoals verwerking in kademuren is mogelijk. Deze worden binnenkort toegevoegd aan deze site.
# Copyright Studio WTB. Deze afbeeldingen mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gekopieerd of elders gebruikt worden. Neem contact op met Studio WTB voor gebruik van de
technologie of detailinformatie.

 
 

 

Tag cloud

Patent te koop. Magnetisch afmeren zonder kielzog Schepen Magneet permanent Electro vacu�m installatie magnetisch voorziening tros capstan roeiers Waddenzee bolder pont brandstof kade veiligheid bunkerboot haven kademuren CO2 emissie ontwikkeling afmeersystemen marine nautisch havenonderhoud baggeren ferry brandstof milieuvriendelijk veerboot ontmeren veerpont aanleggen besparing magnetisme toepassing engineering besparing